נמרים

פרשנות בתנועה לשירו של אלון ברהשיר יוצר חיבורים מעניינים בין קודש למלחמה, בין  גבריות מצ׳ואיסטית לאהבת גברים, ובין יהדות ומזרחיות למאגיה. מן השיר עולות חוויות מתוך החברה הפריפריאלית של ישראל